Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Gegevens

 1. Kwaly - onderdeel van Verenigde Producties VZW

 2. Adres Verenigde Producties VZW: Emile Féronstraat 70, 1060 Brussel

 3. E-mailadres: info@kwaly.be

 4. BTW-identificatienummer:BE.0896.755.397

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod op deze site en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ons en consument.

 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld via een elektronische drager.

Artikel 3 - Aanbod

 1. Ons aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving en waarheidsgetrouwe afbeeldingen zodat de consument een duidelijk beeld krijgt van het product. Indien er onduidelijkheden zijn kan u uw vragen richten aan info@kwaly.be. Indien het gaat over een duidelijke vergissing of fout zijn wij niet gebonden aan dit aanbod.

 2. In het aanbod vindt u terug:

  • de prijs inclusief btw

  • eventuele kosten van aflevering

  • de wijze van betaling

  • de termijn van aanvaarding van het aanbod

  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

Artikel 4 - Prijs

 1. Alle prijzen blijven in de geldigheidsduur van het aanbod gelijk behalve indien er wijzigingen komen in het BTW tarief.

 2. Alle prijzen terug te vinden zijn inclusief BTW.

Artikel 5 - Retour van producten

 1. Na ontvangst van het product heeft u 14 dagen de tijd om van uw aankoop af te zien. Hiervoor dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met ons.

 2. Tijdens deze termijn draagt u zorgvuldig zorg voor het product en de verpakking. Het product zal slechts uitgepakt en gebruikt worden om te kunnen beoordelen of u het wenst te behouden. Kleren worden enkel terug genomen indien deze zich nog in originele (ongedragen) staat bevinden.

Artikel 6 - Kosten bij retour van producten

 1. Indien u afziet van uw aankoop komen ten hoogste de kosten van de retour voor uw rekening.

 2. Na ontvangst van het geretourneerde product zullen wij binnen de 14 kalenderdagen het bedrag van het product en de originele leveringskosten vergoeden.

 3. Wij zullen op dezelfde manier terugbetalen als waarmee er origineel betaald werd, zodoende ondervindt u hier geen kosten aan.

Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien het herroepingsrecht niet van toepassing is op bepaalde producten wordt dit voor de aankoop duidelijk weergegeven.

 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor:

  1. een levering specifiek bestemd voor één bepaalde persoon

  2. levering van producten die snel bederven

  3. levering van goederen die door hun aard niet losgekoppeld kunnen worden van andere producten

Artikel 8 - Levering

 1. Onze producten worden geleverd met de meest zorgvuldigheid en stiptheid.

 2. Het product zal geleverd worden bij het dichtstbijzijnde postpunt aan het gekozen adres.

 3. Wij zullen alle ontvangen bestellingen met spoed, en ten laatste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij er een andere leveringstermijn is afgesproken.

 4. Indien niet kan worden voldaan aan vorige lid zal het betaalde bedrag volledig terug betaald worden binnen 30 dagen na ontbinding van de overeenkomst.

 5. Indien levering van het product onmogelijk blijkt te zijn zullen wij zo goed mogelijk een vervangend product aanbieden. Voor de levering zal op duidelijke wijze gecommuniceerd worden dat er een vervagend product zal aangeboden worden.

Standards we support with our clothing: